Archiwizacja danych
nasze-video.pl

Zajmujemy się przetwarzaniem danych z różnych nośników cyfrowych i analogowych. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. przegrywanie materiału z:

- kaset VHS na płyty DVD
- płyt DVD na kasety VHS
- kaset video8 na płyty DVD
- kaset miniDV na płyty DVD

Oferujemy także archiwizację danych na dyskach zewnętrznych.